BG | EN
Партньорство с PMI България за юбилея на организацията.
Бизнес симулации

IN YOUR HANDS е ексклузивен партньор на CELEMI International за България, Сърбия и Македония.

CELEMI е най-големият в света доставчик на бизнес симулации, опериращ вече над 25 години в повече от 50 държави.

Всяка симулация пресъздава автентична бизнес среда, така че наученото лесно да се трансформира в поведение, умения и практики на работното място.

Пресъздават реални бизнес процеси и комплексни бизнес стратегии

Измерват ефекта на всяко мениджърско решение върху финансовите резултати на компанията

Участниците учат управлявайки бизнес процесите в безрискова среда

Намаляват с пъти времето нужно за усвояване на нови знания

Подходящи за висш и среден мениджмънт

 

Учене чрез преживяване
Специални тренинг решения
Оценка и развитие на талантите
E-learning
   
Powered by HTML Rock - Web Services Studio Copyright © 2010 In Your Hands